To przedszkole miasteczko wilanów daje tyle radości

2019-07-30

Przedszkole niepubliczne “Beztroski świat” to miejsce stworzone dla dzieci, by mogły czuć się komfortowo oraz rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Słoneczne Miasteczko to zarówno mieszkania dla młodych i aktywnych, jak i dla osób, które szukają ciszy i prywatności. Nasze przedszkole zapewnia szeroki wachlarz zajęć sportowych: taniec, lekcje samoobrony, piłki, gimnastykę i fitness dla najmłodszych. To przedszkole miasteczko wilanów http://www.babyenglish.edu.pl/ daje tyle radości. Jak dla mnie przedszkole na medal! “To przedszkole zapewnia naszej córce świetną opiekę i wszechstronny rozwój. Miasteczko czynne jest w okresie kwiecień - październik. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Nie bez powodu nasze przedszkole realizuje specjalny program zajęć sportowych wspierających prawidłowy rozwój przedszkolaków. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem jednego miesiąca wakacyjnego. Przedszkole działa w centrum Warszawy, na obrzeżach dzielnicy Wola. Przedszkole działa 12 miesięcy w roku. Miasteczko Dzieci to przedszkole językowe o rozszerzonym profilu muzycznym. Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową oraz świadczenia wykraczające poza podstawę programową. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne,. Nasze przedszkole uczciło je 28 maja. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Czy wiecie jakie korzyści daje przedszkole Waszemu dziecku i Wam? Przedszkole stymuluje wszechstronny rozwój dziecka. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia proponowane przez przedszkole posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz są specjalistami w swojej dziedzinie. Przedszkole wymaga jednorazowego wpisowego w kwocie 500 zł, a w przypadku rodzeństwa 800 zł. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, stawka dzienna wynosi 4 zł, a w przypadku dzieci uczęszczających do placówki 5 godzin-2,80 zł.

@ Copyright 2018